آروماتیش پت

برند آروماتیش تولید کننده بین المللی و توزیع کننده غذای سگ و گربه می باشد که در سال 1398 شروع به عرضه در ایران نمود و هدف از ایجاد این برند تولید غذای حیوانات خانگی بر پایه آخرین تحقیقات علمی است