مقالات

آرکتایپ

آرکتایپ چیست؟ کارل یونگ، روانشناس برجسته، معتقد بود که انسان‌ها از نمادها برای درک آسان‌تر مفاهیم پیچیده استفاده می‌کنند. در نتیجه تحقیقاتش، یونگ اظهار داشت:

مطالعه بیشتر »