باران نت

شبکه باران در سال 1395 و در آغاز فعالیت خود با همکاری بانک شهر، پروژه همیان (شبکه اعتباری ، تخفیف و تقسیط) را برای برخی سازمان‌ها نظیر شرکت خودروسازی سایپا و دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان اجرایی کرد.در ادامه جهت زنده نگه داشتن و گسترش این طرح، با بانک‌هایی نظیر پارسیان، آینده، سامان و ارتباط فردا همکاری نمود و توانست با بال و پر دادن به فعالیت خود، شرکت فناوران ایمن شبکه باران را به عنوان شرکت سهام خاص در سال 1397 ثبت کند.