بازاریابی چریکی

بازاریابی چریکی یک استراتژی بازاریابی غیر سنتی است که از اقدامات عجیب و خلاقانه برای ایجاد آگاهی از برند و درگیر کردن مخاطبان هدف استفاده می کند. این نوع بازاریابی عموما در سطح خرده فروشی یا محلی انجام می شود و بر ایجاد تعاملات شخصی با مشتریان تمرکز دارد.

بازاریابی چریکی چیست؟

اصطلاحی است که برای توصیف استراتژی های بازاریابی غیر سنتی و مبتکرانه استفاده می شود. استراتژی نوع بازاریابی بر روی ایجاد آگاهی از برند و درگیر کردن مخاطبان هدف از طریق اقدامات غیرمنتظره و خلاقانه تمرکز دارد.

ویژگی های بازاریابی چریکی

  ویژگی های زیر از مهم‌ترین خصوصیات بازاریابی چریکی است:

   • غیرمنتظره و خلاقانه:

     بازاریابی باید بتواند توجه مخاطبان هدف را جلب کند. این کار از طریق اقدامات جذاب و خلاقانه انجام می شود.

   • کم هزینه:

      باید مقرون به صرفه باشد. روش های غیر سنتی مانند تبلیغات دهان به دهان، بازاریابی ویروسی و بازاریابی تجربی شیوه مناسبی هستند.

   • هدفمند:

     باید بر روی مخاطبان هدف تمرکز کنید. در سطح خرده فروشی یا محلی می‌توان به راحتی با مخاطبان هدف به صورت شخصی تعامل برقرار کرد.

  مزایا و معایب بازاریابی چریکی

  استفاده از این روش دارای مزایا و معایب زیر است:

  مزایا:

    • قابلیت جلب توجه مخاطبان: بازاریابی چریکی می تواند توجه مخاطبان هدف را به صورت موثر جلب کند. که نتیجه استفاده از اقدامات جدید و نوآورانه است.

    • مقرون به صرفه بودن:  می تواند نسبت به روش های سنتی بازاریابی مقرون به صرفه تر باشد.  از روش های غیر سنتی استفاده  کنید که هزینه کمتری دارند.

    • قابلیت درگیر کردن مخاطبان:  می تواند مخاطبان هدف را درگیر کند.  بازاریابی معمولاً بر روی ایجاد تعاملات شخصی با مخاطبان هدف تمرکز دارد.

   معایب:

     • عدم اطمینان از نتیجه: نتیجه  همیشه قابل پیش بینی نیست، ممکن است به موفقیت برسد یا شکست بخورد.

     • نیاز به خلاقیت:  به خلاقیت زیادی نیاز دارید. باید بتواند توجه مخاطبان هدف را به صورت موثر جلب کند.

    بازاریابی  BTL

    بازاریابی چریکی نوعی بازاریابی BTL است. بازاریابی BTL مخفف “Below the Line” است و به بازاریابی ای اشاره دارد که مستقیماً با مشتریان هدف ارتباط برقرار می کند. این استراتژی بازاریابی از طریق روش های غیر سنتی مانند بازاریابی مستقیم، بازاریابی رابطه ای و بازاریابی تجربی انجام می شود.