تبلیغات (ATL (ABOVE THE LINE ADVERTISING چیست؟


اگر بخواهیم خیلی ساده روش تبلیغات atl را تعریف کنیم باید بگوییم ATL یعنی بازاریابی و تبلیغاتی که از طریق رسانه‌های سراسری و کثیرالانتشار به مخاطبان و مشتریان هدف می‌رسد.
بازاریابی به روش atl که به نام بازاریابی بالای خط، تبلیغاتی بالای خط یا ترویج بالای خط شناخته می‌شود، به شرکت‌های مختلف کمک می‌کند تا از استراتژی‌های بازاریابی گسترده و انبوه استفاده کنند. در ATL تمام بازار هدف قرار می‌گیرند تا اهداف مورد نظر کسب و کار محقق شود