عوامل موثر در ساخت تیزر

در ساخت تیزر عوامل زیادی دخیل هستند از جمله تیم کارگردانی، تیم تولید، تیم فیلمبرداری و… . تمامی زحمات یک تيم حدودا بیست نفره شاید یک تیزر سی ثانیه ای بشه و ساخت تیزر اصلا کار آسانی نیست.
تیزر برند رجال با کارگردانی محسن نیکوسخن با رضایت کامل کارفرما ساخته شد.