Hatter Man

گروه تجاری صنعتی تقی خانی با نام تجاری هترمن ، تولید کننده و وارد کننده انواع محصولات و تجهیزات ایمنی ، حفاظت فردی (HSE) ، آتش نشانی و ترافیکی میباشد. هترمن فعالیت خود را از سال 1382 در زمینه طراحی و ساخت محصولاتی همگام با استاندارد های داخلی و خارجی اعم از  آمریکایی و اروپایی نموده و تا امروز در این عرصه جز پیشتازان بوده است.