latifi sport

پیدایش بازرگــانی لطیفـــی وگسترش فرهنگ ورزش درخانه با فعالیت دو دهه حضور مستمر در رسانه ملی را باید دو برادر همزاد نامید. شرکت بازرگانی لطیفی اسپـرت با تلاش و کوششی مضاعف و با پشتوانه خدمات پس از فروش توانست اعتماد عمومی را جلب نماید