Spiur

گروه بهداشتی آریا رهاورد بهنود، فعالیت خود را از سال ۱۳۸۶ با مطالعه در زمینه عملکرد نانوتکنولوژی بر میکروارگانیسم های پاتوژن و غیر پاتوژن آغاز نموده است.

این گروه توانسته است، برای اولین بار در ایران علوم بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، و شیمی را در محصولات آرایشی و بهداشتی به کار گرفته و موفق به تولید فرمول هایی منحصر بفرد برای استفاده در ترکیبات پایه ضدعفونی کننده، پاک کننده و شوینده ها گردد که در نهایت باعث ایجاد وجه تمایز محصولات تولید شده با سایر محصولات مشابه بازار می شود.